Novinka

01/03/2014

Nové logsitické centrum na Slovensku

Na jaře 2014 bylo otevřeno nové logistické centrum v Levicich na Slovensku se zaměřením na dodávky obalů firmám v blízkém okolí.

Na základě úspěšného výběrového řízení na dodávky nevratných obalů a zajišťování  kompletní logistiky vratných obalů jsme v březnu 2014 otevřeli nové logistické centrum v Levicích na Slovensku.  Na ploše 2000 m2 tak zajišťujeme skladování a kompletaci celého sortimentu vratných a nevratných obalů, které jsou naváženy v hodinových intervalech.  Zákazník tímto "outsourcováním" celého obalového hospodářství získal nejenom potřebnou volnou plochu pro vlastní výrobní činnost, ale vykázal také nezanedbatelné finanční úspory.

 

PILOUS spol. s r.o.
Náměstí Winstona Churchilla 1800/2
CZ - 130 00 Praha 3

email: info@pilous-packaging.com
V letech 2012 až 2014 probíhá v naší společnosti projekt Inovace interního informačního systému Pilous podpořený z OPPI ICT.

Copyright (c) 2011. Všechna práva vyhrazena. Pilous spol s.r.o.