Categories: czech
      Date: Mar  1, 2014
     Title: Nové logsitické centrum na Slovensku

Na jaře 2014 bylo otevřeno nové logistické centrum v Levicich na Slovensku se zaměřením na dodávky obalů firmám v blízkém okolí.Na základě úspěšného výběrového řízení na dodávky nevratných obalů a zajišťování  kompletní logistiky vratných obalů jsme v březnu 2014 otevřeli nové logistické centrum v Levicích na Slovensku.  Na ploše 2000 m2 tak zajišťujeme skladování a kompletaci celého sortimentu vratných a nevratných obalů, které jsou naváženy v hodinových intervalech.  Zákazník tímto "outsourcováním" celého obalového hospodářství získal nejenom potřebnou volnou plochu pro vlastní výrobní činnost, ale vykázal také nezanedbatelné finanční úspory.