06 - pevné obaly

0602 - tvarově pevná krabice

U této krabice jsou spojovací záložky na středním dílu, součástí je plně překrývající zásuvné víko. Vzhledem k nutnosti prostorového lepení se moc nepoužívá.

  • Složení - manuální
  • Spojení - lepením
  • Výroba - s nástrojem

0610 - tvarově pevná krabice

Konstrukce s dovnitř poskládanými spojovacími záložkami na stranových dílech, které je nutné přišít. Vzhledem k náročnosti zhotovení se moc nepoužívá.

  • Složení - manuální
  • Spojení - lepením, šitím
  • Výroba - s  nástrojem
PILOUS spol. s r.o.
Náměstí Winstona Churchilla 1800/2
CZ - 130 00 Praha 3

email: info@pilous-packaging.com
V letech 2012 až 2014 probíhá v naší společnosti projekt Inovace interního informačního systému Pilous podpořený z OPPI ICT.

Copyright (c) 2011. Všechna práva vyhrazena. Pilous spol s.r.o.