Atypické obaly

Atypické obaly představují konstrukce a provedení které se nedají přiřadit existujícím standardním typům. Zpravidla se jedná o obaly a obalové prvky splňující velmi specifické požadavky.

PILOUS spol. s r.o.
Náměstí Winstona Churchilla 1800/2
CZ - 130 00 Praha 3

email: info@pilous-packaging.com
V letech 2012 až 2014 probíhá v naší společnosti projekt Inovace interního informačního systému Pilous podpořený z OPPI ICT.

Copyright (c) 2011. Všechna práva vyhrazena. Pilous spol s.r.o.