Balení na zakázku

Pro přepravu objemnějších produktů nebo výrobních celků zajištujeme jejich kompletní zabalení včetně zajištění logistiky a následného vybalení a případné opětovné instalace v zemích jako Rusko, Čína, Indie apod. Součástí exportního balení je také zajištění a aplikace samotných ochranných bariérových fólií včetně absorbérů vlhkosti nebo inhibitorů koroze. Naši specialisté s odpovídajícím technickým vybavením a vhodným obalovým materiálem jsou tak schopni poskytnout kompletní balení včetně potřebných certifikátů a záruk. Součástí těchto činností je také zajištění nevhodnější dopravy včetně potřebných dokumentů.


Rozložení linky na menší celky

Odborným způsobem je linka demontována na menší celky, u kterých se jednotlivé díly zajistí proti samovolnému pohybu. Tím je zajištěno, že během přepravy nedojde k jejich poškození.             V případě, že linka obsahuje provozní náplně, jsou tyto vypuštěny nebo zajištěny proti úniku.


Zabalení dílčích celků linky

Demontované dílčí celky linky jsou uloženy a fixovány do přepravních beden. Proti působení vlhkosti jsou dodatečně neprodyšně uazvřeny do hliníkových bariérových fólií. Zamezení vzniku vlhkosti kondenzací je zajištěno absorbéry vlhkosti uvniř baleného prostoru, nebo mohou být použity inhibitory vlhkosti.


Zaslání zabalených dílů linky

Po zabalení jednotlivých dílů linky jsou tyto nejvodnějším způsobem přepraveny do cílové destinace.      V případě zámořské přepravy se uloží do kontejneru, který se pak autem přepraví do přístavu, přepraví lodí do nejbližšího přístavu místa montáže a následně opět doveze autem do cílové destinace.


Rozbalení zabalených dílů linky

V cílové destinace se po vnější kontrole přepravních obalů jednotlivé dílčí celky rozbalí a připraví v místě konečné montáže.

V průběhu rozbalování se kontroluje, zda nedošlo k poškození bariérových fólií nebo nežádoucímu působení vlhkosti.


Montáž a zprovoznění linky

Jednotlivé dílčí celky jsou po rozbalení a po odstranění fixačních prvků, absorbérů vlhkosti, nebo inhibitorů vlhkosti opět odborně zkompletovány.

Následně je celá linka zprovozněna a předána.

PILOUS spol. s r.o.
Náměstí Winstona Churchilla 1800/2
CZ - 130 00 Praha 3

email: info@pilous-packaging.com
V letech 2012 až 2014 probíhá v naší společnosti projekt Inovace interního informačního systému Pilous podpořený z OPPI ICT.

Copyright (c) 2011. Všechna práva vyhrazena. Pilous spol s.r.o.