Druhy dřevěných palet

Ačkoliv neexistuje jednotné a souhrnné dělení dřevěných palet na jednotlivé druhy, dají se rozčlenit do navzájem se prolínajících druhů podle následujících základních vlastností:

 • míra standardizace
 • způsobu manipulace
 • četnost použití
 • nosnost

 

 

 

 


Rozdělení palet podle míry standardizace.

Standardizací se myslí definování konstrukce a výroby palety normami, které jsou používány buď regionálně, nebo v jednotlivých oblastech průmyslu.

 • Standardizované palety, mezi nejznámější patří zejména EURO palety , které jsou také nejrozšířenější napříč různými průmyslovými odvětvími. Mezi další, normami definované palety patří CP palety pro chemický průmysl, Dusseldorfské palety případně další.

 

 • Atypické částečně standardizované palety, zpravidla palety speciálně vyvinuté a používané velkými koncerny pro své vlastní obalové systémy.  Konstrukce těchto palet je definována firemními předpisy a všeobecně platnými normami k použitým materiálům.

 

 • Atypické palety, které jsou konstruovány a vyráběny pro konkrétní potřeby a požadavky zákazníka, resp. pro přepravu a skladování konkrétních produktů. Zde jsou při vývoji a výrobě respektovány pouze základní materiálové normy.

 


Rozdělení podle způsobu manipulace

Rozumí se tím manipulace vysokozdvižnými a nízkozdvižnými vozíky. Odpovídající konstrukce palet tak přímo definuje možnosti nakládání paletami při nakládce do přepravních prostředků a následně manipulaci ve skladech nebo regálových systémech.  Palety se dle toho pohledu dělí na:

 • Dvoucestné, tedy manipulovatelné ze dvou stran, zpravidla protilehlých.
 • Čtyřcestné, manipulovatelné ze všech čtyř stran.

 

 

Zde je nutné si nicméně uvědomit, že toto dělení se odvozuje od konstrukce spodních prken. V případě EURO palety je tak sice možné vysokozdvižným vozíkem manipulovat ze čtyř stran, nízkozdvižným pouze ze dvou.


Rozdělení dle četnosti použití

Základní rozdělení palet dle četnosti jejich použití je:

 • Jednorázové (jednocestné), které jsou určeny pro jeden přepravní cyklus. Na konci tohoto cyklu se palety likvidují. Z tohoto důvodu jsou konstruovány úsporně a s použitím nezbytně nutné kvality materiálu.

 

 • Vícenásobné použití (vratné), pro opakované používání do té doby, pokud míra poškození neznemožní jejich další použití. Jedná se většinou o normované palety, u nichž jsou definována i přípustná míra opotřebení.

 


Rozdělení podle nosnosti

zpravidla se dělí na palety:

 • Lehké, do 500 kg nosnosti
 • Středně těžké, do 1000 kg nosnosti
 • Těžké, nad 1000 kg nosnosti

PILOUS spol. s r.o.
Náměstí Winstona Churchilla 1800/2
CZ - 130 00 Praha 3

email: info@pilous-packaging.com
V letech 2012 až 2014 probíhá v naší společnosti projekt Inovace interního informačního systému Pilous podpořený z OPPI ICT.

Copyright (c) 2011. Všechna práva vyhrazena. Pilous spol s.r.o.