Fixace a proklady

Nedílnou součástí paletových boxů, skupinových obalů nebi i primárních obalů zpravidla bývají nejrůznější fixační prvky, proklady nebo separátory.  Může se při tom jednat o velmi jednoduché tvary nebo také velmi sofistikované konstrukční prvky. Z mnoha možných materiálů splňuje lepenka značnou část požadovaných vlastností na tyto prvky a je tudíž nejrozšířenějším materiálem pro jejich výrobu.

PILOUS spol. s r.o.
Náměstí Winstona Churchilla 1800/2
CZ - 130 00 Praha 3

email: info@pilous-packaging.com
V letech 2012 až 2014 probíhá v naší společnosti projekt Inovace interního informačního systému Pilous podpořený z OPPI ICT.

Copyright (c) 2011. Všechna práva vyhrazena. Pilous spol s.r.o.