O optimalizaci

Optimalizace je proces hledání změn ve stávajícím obalovém řešení, které jejich realizací přinesou finanční úsporu. Cenu obalu nejvíce ovlivňuje materiál, ze kterého je vyroben, jeho množství a kvalita použitá při jeho výrobě.

Z tohoto pohledu je nutné si připomenout důležitou pravdu:

Není nutné mít co nejlepší obal, ale pouze takový jaký je nutný.

Podobně jako u vývoje je nutné nejdříve vymezit "mantinely" ve kterých je možné se pohybovat. Jedná se o skutečnosti a omezení, které mají zásadní vliv na rozsah optimalizace.

  • Omezení a limity v rámci firmy nebo koncernu. Zejména u mezinárodních firem je nutné znát a respektovat návaznosti v rámci celého koncernu. Základní parametry obalového systému jsou zde definovány centrálně. Je tedy nutné znát co je na lokální úrovni možné měnit a co ne.
  • Omezení a limity ze strany koncového zákazníka. U velké části obalových řešení je koncový zákazník ten, kdo určuje jak mají obaly vypadat. Je tak zajištěna bezproblémová návaznost na manipulaci baleného zboží u zákazníka. Veškeré změny je tedy přinejmenším nutné komunikovat s koncovým zákazníkem.
PILOUS spol. s r.o.
Náměstí Winstona Churchilla 1800/2
CZ - 130 00 Praha 3

email: info@pilous-packaging.com
V letech 2012 až 2014 probíhá v naší společnosti projekt Inovace interního informačního systému Pilous podpořený z OPPI ICT.

Copyright (c) 2011. Všechna práva vyhrazena. Pilous spol s.r.o.