Optimalizace obalů

Nejdůležitějším parametrem pro optimalizaci obalů je množství použitého obalového materiálu a jeho kvalita. Jako měrný ukazatel z pohledu zákazníka je to pak nákladový podíl obalu na 1 balený produkt. Správně by se do nákladů na balení měl zohledňovat i podíl ceny dopravy obalů i zabalených produktů (všeobecně logistiky), resp. všechny relevantní náklady, které jsou obalem přímo či nepřímo generovány.

Ideální kombinace je, kdy se do optimalizovaného obalu vejde více produktů a je při tom levnější než předchozí.

V duchu poučky - Není nutné mít co nejlepší obal, ale pouze takový jaký je nutný, je tedy nutné zkontrolovat všechny parametry, které definují požadavky na obal. Následně se postupuje v následujících krocích:

1. Změna požadavků na obal

Během času mohlo dojít např. ke změnám v dopravě, množstvích nebo i vývoje cen obalových materiálů. To může v součtu znamenat změnu požadavků na obal. Ta se promítne do změny konstrukce nebo materiálu a jeho specifikace.

2. Změna konstrukce

Zjednodušení konstrukce nebo pouze úspornějším provedení konstrukce se zajistí menší spotřeba materiálu. Paradoxně se však také náročnější nebo jinou konstrukcí může dosáhnout většího vytížení obalu a tím i menších nákladů na zabalení produktu.

3. Změna materiálu nebo jeho specifikace

Materiálové náklady v obalu tvoří minimálně 50% jeho celkové ceny. Dojde-li tedy např. k 10% úspoře materiálu, sníží se celková cena obalu min. o 5%. Další změnou může být snížení kvality materiálu. Vše ve smyslu "Není nutné mít co nejlepší obal, ale pouze takový jaký je nutný".

Při snaze dosáhnout obal, který ze 100% ochrání balený produkt mohou být náklady na jeho vývoj a výrobu o mnoho vyšší než případné náklady na reklamace "méně" funkčního obalu. Ideální je tedy najít rozumný kompromis.

PILOUS spol. s r.o.
Náměstí Winstona Churchilla 1800/2
CZ - 130 00 Praha 3

email: info@pilous-packaging.com
V letech 2012 až 2014 probíhá v naší společnosti projekt Inovace interního informačního systému Pilous podpořený z OPPI ICT.

Copyright (c) 2011. Všechna práva vyhrazena. Pilous spol s.r.o.