Paletové boxy

Jako alternativa k vratným kovovým nebo plastovým obalům se často také používají jednocestné paletové boxy, zpravidla ze dřeva a vlnité lepenky. Zejména pro zámořskou přepravu, kde je použití vratných obalů nerentabilní, jsou tyto přepravní obaly velmi používané.


Podobně jako vratné boxy musí i jednocestné splňovat celou řadu podmínek. Jedna z nich je možnost složení boxu do kompaktních rozměrů tak, aby při přepravě do místa balení a při skladování zabírali co nejmenší místo.


Box se skládá zpravidla z dřevěné palety, přebalu, který obsahuje tištěné informace, vnitřní výztuhy (ringu), která zajišťuje nosnost a víka, které to všechno uzavře. Všechny použité materiály musí splňovat materiálové specifikace pro zámořskou přepravu, většinou doloženy příslušnými certifikáty.


Celá konstrukce paletového boxu je zhotovena tak, aby jej bylo možné v místě balení sestavit rychle a bez použití dodatečných nástrojů nebo jiných pracovních činností. Stejně tak je důležitá jejich jednoduchá likvidace v místě vybalování. Recyklovatelnost je tak jeden z důležitých parametrů.


Pro balení produktů mohou být dodatečně použity pro daný produkt specifické separátory (mřížky, proklady) nebo jiné pomocné obalové materiály (antikorozní fólie, vysoušedla, EPE fixace).  Zabalený box pak umožňuje stejně jako vratné boxy několika násobnou stohovatelnost.

PILOUS spol. s r.o.
Náměstí Winstona Churchilla 1800/2
CZ - 130 00 Praha 3

email: info@pilous-packaging.com
V letech 2012 až 2014 probíhá v naší společnosti projekt Inovace interního informačního systému Pilous podpořený z OPPI ICT.

Copyright (c) 2011. Všechna práva vyhrazena. Pilous spol s.r.o.