Podrobnosti

Pro nové projekty nabízíme vývoj celkového obalového konceptu s následným vývojem jednotlivých obalů. Vzhledem k tomu, že kromě obalů ze dřeva nabízíme také obaly z vlnité lepenky včetně pomocných obalových materiálů, jsme schopni zajistit vývoj celého obalového systému.

Před samotným vývojem nového obalového systému je nutné nejdříve vymezit "mantinely" ve kterých je možné se pohybovat. Jedná se o skutečnosti a omezení, která mají zásadní vliv na rozsah vývojových prací.

  • Omezení a limity v rámci firmy nebo koncernu. Zejména u mezinárodních firem je nutné znát a respektovat návaznosti v rámci celého koncernu. Základní parametry obalového systému jsou zde většinou definovány centrálně. Je tedy nutné znát co je na lokální úrovni možné a co ne.
  • Omezení a limity ze strany koncového zákazníka. U velké části obalových řešení je koncový zákazník ten, kdo určuje, jak mají obaly vypadat. Je tak zajištěna bezproblémová návaznost na manipulaci baleného zboží u zákazníka.
PILOUS spol. s r.o.
Náměstí Winstona Churchilla 1800/2
CZ - 130 00 Praha 3

email: info@pilous-packaging.com
V letech 2012 až 2014 probíhá v naší společnosti projekt Inovace interního informačního systému Pilous podpořený z OPPI ICT.

Copyright (c) 2011. Všechna práva vyhrazena. Pilous spol s.r.o.