Standardní obaly

Většinu používaných lepenkových obalů tvoří obaly standardních konstrukcí. Pro identifikaci těchto obalů je používán hlavně katalog FEFCO, který obsahuje všechny základní typy obalů a fixačních prvků vyrobených z vlnité lepenky.

PILOUS spol. s r.o.
Náměstí Winstona Churchilla 1800/2
CZ - 130 00 Praha 3

email: info@pilous-packaging.com
V letech 2012 až 2014 probíhá v naší společnosti projekt Inovace interního informačního systému Pilous podpořený z OPPI ICT.

Copyright (c) 2011. Všechna práva vyhrazena. Pilous spol s.r.o.