Vývoj jednotlivých obalů

Po provedení a schválení vývoje konceptu balení se podobným systematickým způsobem provádí i vývoj jednotlivých obalů. Před samotným vývojem je nicméně nutné zjištění podrobnějších informací o produktu.

1. Rozměry a hmotnost produktu

Ve spojení s dříve zjištěnými množstvími, způsobu přepravy a manipulace je tak možné definovat základní typ obalu (bedna, paletový box, krabice), použitý obalový materiál (dřevo, lepenka) jakožto i jeho parametry (kvalita, tloušťka atd.).

2. Náchylnost produktu na poškození

Poškozením se zde myslí náchylnost na deformaci, rozbití, poškrábání nebo působení vlhkosti. Tyto informace pomohou při volbě a konstrukci fixací, přebalů nebo jiných pomocných obalových materiálů (lepenka, fólie, bublinka, miralon, antikorozní fólie atd.).

3. Způsob balení produktů do obalu a jeho vybalování

Zohlednění požadavků na samotné balení a následné vybalování v cílové destinaci. Ve spojení s ostatními informacemi je to důležitá informace pro stanovení konstrukce obalu z pohledu jeho handlingu (rozměrů, sestavení, uzavírání apod.).

Po zohlednění výše uvedených informací vývojáři navrhnou konkrétní konstrukci obalu včetně všech rozměrů a parametrů obalových materiálů. Doporučí také vhodné pomocné obalové materiály, případně prostředky a nářadí na sestavování a uzavírání obalů.

PILOUS spol. s r.o.
Náměstí Winstona Churchilla 1800/2
CZ - 130 00 Praha 3

email: info@pilous-packaging.com
V letech 2012 až 2014 probíhá v naší společnosti projekt Inovace interního informačního systému Pilous podpořený z OPPI ICT.

Copyright (c) 2011. Všechna práva vyhrazena. Pilous spol s.r.o.