Vzorkování a testování

Výstupem vývoje obalů je kromě technické dokumentace také zpravidla vzorek, resp. prototyp obalu. V závislosti na rozsahu této služby mohou být k dispozici následující vzorky:

1. Pracovní vzorek

Tento typ vzorku slouží k praktickému vyzkoušení funkčnosti obalu během samotného vývoje. Zkouší se rozměry, pevnost i samotné sestavení, nabalení a uzavření obalu. Vzorek v této fázi nemusí mít všechny náležitosti, které nejsou pro odzkoušení funkčnosti důležité (detaily, kvalita provedení, konečný materiál).

2. Vzorek na prezentaci

Slouží pro prezentaci obalu u zákazníka a předvedení jeho funkčnosti. Je zpravidla zhotoven z finálního materiálu včetně pomocných obalových prostředků. Jeho výroba není nicméně reallizována sériově, ale jako prototyp, tedy ručně nebo na vzorkovacím plotru. V případě připomínek se zhotovuje tak dlouho, dokud není schválen. Finálním výstupem je kromě vzorku také detailní dokumentace (výkres se specifikací materiálu).

3. Vzorek pro testovací sérii

Zhotovuje se po schválení prezentačního vzorku a v případě, že vývoj pokračuje do výběru dodavatele. Provedení tohoto vzorku má již všechny náležitosti sériově vyráběného vzorku, jsou zde tudíž zohledněny i případné rozdíly dané sériovou výrobou proti prototypům.

PILOUS spol. s r.o.
Náměstí Winstona Churchilla 1800/2
CZ - 130 00 Praha 3

email: info@pilous-packaging.com
V letech 2012 až 2014 probíhá v naší společnosti projekt Inovace interního informačního systému Pilous podpořený z OPPI ICT.

Copyright (c) 2011. Všechna práva vyhrazena. Pilous spol s.r.o.