Vývoj a optimalizace obalů

4 KROKY k efektivnějšímu obalu

Při vývoji či optimalizaci obalů si zakládáme na systematičnosti, která vždy vychází z precizní analýzy zákazníkových požadavků a parametrů. Celý proces můžeme shrnout do 4 kroků.

1) Mantinely

Vymezíme si mantinely, ve kterých je možno se pohybovat. Jedná se o:

 • Omezení a limity v rámci firmy či koncernu

Zejména u mezinárodních firem potřebujeme znát návaznosti v rámci celého koncernu, které bývají obvykle definovány centrálně. Otázka zní – co je a není možné na lokální úrovní?

 • Omezení a limity ze strany koncového zákazníka

Koncový zákazník je ten, kdo si určuje finální podobu obalů. Je tak zajištěna bezproblémová návaznost na manipulaci jeho baleného zboží.

2) Vývoj či optimalizace obalového konceptu

Pro vývoj či optimalizaci obalového konceptu potřebujeme znát odpověď na tři základní otázky:

 • CO se bude balit?
 • KAM se to bude přepravovat?
 • JAK se to bude přepravovat?

3) Vývoj jednotlivých obalů

Po schválení obalového konceptu se vrhneme na vývoj či optimalizaci jednotlivých obalů. Potřebujeme pro něj znát tři základní parametry produktu:

 • ROZMĚRY a HMOTNOST produktu
 • NÁCHYLNOST produktu K POŠKOZENÍ
 • ZPŮSOB BALENÍ produktu do jeho obalů a jeho VYBALOVANÍ

4) Vzorkování a testování

Výstupem vývoje či optimalizace obalů je vzorek či prototyp. V závislosti na rozsahu služby se jedná o:

 • Pracovní vzorek

První fáze, která slouží k odzkoušení funkčních vlastností vzorku. Ten zatím nemusí mít všechny požadované náležitosti z hlediska kvality provedení či konečného materiálu.

 • Vzorek na prezentaci

Druhá fáze je již zhotovena z finálního materiálu a slouží k prezentaci u zákazníka. Zatím se ale stále jedná o prototyp k připomínkování, který není realizován sériově.

 • Vzorek pro testovací sérii

Třetí fáze nastává po schválení prezentačního vzorku a obsahuje již všechny náležitosti sériového provedení.