04 - skládané obaly

0401 - skládaný přířez

Jednodílná skládaná krabice s krátkými vnitřními a s k sobě doléhajícími vnějšími uzavíracími klopami.

 • Složení - manuální / strojní
 • Spojení - lepící páskou
 • Výroba - bez nástroje

0402 - křížový přebal

Křížový přebal s přiléhajícími délkovými i šířkovými klopami.

 • Složení - manuální / strojní
 • Spojení - lepící páskou
 • Výroba - bez nástroje

0403 - křížový obal s polstrem

Jednodílná skládaná krabice s vntřními klopami vyformovanými do polstru a s k sobě doléhajícími vnějšími klopami.

 • Složení - manuální / strojní
 • Spojení - lepící páskou
 • Výroba - bez nástroje

0404 - křížový přebal, dvoudílný

Dvoudílná skládaná krabice sestávající z vnitřního a vnějšího dílu s k sobě doléhajícími klopami.

 • Složení - manuální
 • Spojení - lepící páskou
 • Výroba - bez nástroje

0409 - přířez klopové krabice

Jednodílná skládaná krabice s jednou plně se překrývající délkovou stěnou včetně plně se překrývajících krátkých vnitřních klop, krátké vnitřní a plně se překrývající vnější šířkové klopy.

 • Složení - manuální
 • Spojení - lepící páskou, lepením
 • Výroba - bez nástroje

0415 - skládaný přířez

Jednodílná skládaná krabice se spojovacími záložkami na délkových stranách, stranové záložky na šířkových stranách a k sobě doléhající vnější klopy.

 • Složení - manuální
 • Spojení - lepící páskou, lepením
 • Výroba - s nástrojem

0420 - krabice s klopovým víkem

Konstrukce s klopovým zasouvacím víkem a stranovými klopami vycházejícím ze spodního dílu. Nevýhodou je nutnost lepení krabice.

 • Složení - manuální
 • Spojení - lepící páskou, lepením
 • Výroba - s nástrojem

0421 - krabice s klopovým víkem

Krabice se zasouvacím víkem, spojovacími záložkami na délkových stranách a ve dně zaaretovanými šířkovými stěnami. Velkou výhodou je uzavření krabice pouze složením, bez lepení.

 • Složení - manuální / strojní
 • Spojení - složením a aretací
 • Výroba - s nástrojem

0422 - paletka

Otevřený díl se spojovacími záložkami na délkových stěnách a ve dně zaaretovanými šířkovými stěnami.

 • Složení - manuální
 • Spojení - složením a aretací
 • Výroba - s nástrojem

0427 - krabice s klopovým víkem

Typ se zasouvacím víkem, stranovými záložkami a délkovou stranou s aretovacími záložkami na víku, spojovací záložky na délkových stěnách a ve dně zaaretovanými šířkovými stranami.

 • Složení - manuální
 • Spojení - složením a aretací
 • Výroba - s nástrojem

0431 - paletka

Otevřený díl se spojovacími záložkami ne délkových stěnách, krátké vrchní šírkové klopy, spojovací záložky ukotvené na délkových klopách s aretací.

 • Složení - manuální
 • Spojení - složením a aretací
 • Výroba - s nástrojem
PILOUS spol. s r.o.
Náměstí Winstona Churchilla 1800/2
CZ - 130 00 Praha 3

email: info@pilous-packaging.com
V letech 2012 až 2014 probíhá v naší společnosti projekt Inovace interního informačního systému Pilous podpořený z OPPI ICT.

Copyright (c) 2011. Všechna práva vyhrazena. Pilous spol s.r.o.