Balení na zakázku

Přesun produktů a výroby all-in-one

Komplexní přesuny složitých jedinečných produktů či výrobních celků jsou přirozenou součástí služeb PILOUS. To vše díky špičkovým specialistům, nekonečným možnostem přizpůsobení našich obalových řešení a schopnosti zajištění nejvhodnější dopravy, včetně potřebných dokumentů, certifikátů a záruk.

Jak vypadá náš postup například u stěhování výrobní linky?

1) Rozložení linky na menší celky

Odborným způsobem je linka demontována na menší celky, u kterých se jednotlivé díly zajistí proti samovolnému pohybu. Tím je zajištěno, že během přepravy nedojde k jejich poškození. V případě, že linka obsahuje provozní náplně, jsou tyto vypuštěny nebo zajištěny proti úniku.

2) Zabalení dílčích celků linky

Demontované dílčí celky linky jsou uloženy a fixovány do přepravních beden. Proti působení vlhkosti jsou dodatečně neprodyšně uazvřeny do hliníkových bariérových fólií. Zamezení vzniku vlhkosti kondenzací je zajištěno absorbéry vlhkosti uvniř baleného prostoru, nebo mohou být použity inhibitory vlhkosti.

3) Zaslání dílčích celků linky

Po zabalení jednotlivých dílů linky jsou tyto nejvodnějším způsobem přepraveny do cílové destinace.  V případě zámořské přepravy se uloží do kontejneru, který se pak autem přepraví do přístavu, přepraví lodí do nejbližšího přístavu místa montáže a následně opět doveze autem do cílové destinace.

4) Rozbalení zabalených dílů linky

V cílové destinaci se po vnější kontrole přepravních obalů jednotlivé dílčí celky rozbalí a připraví v místě konečné montáže. V průběhu rozbalování se kontroluje, zda nedošlo k poškození bariérových fólií nebo nežádoucímu působení vlhkosti.

5) Montáž a zprovoznění linky

Jednotlivé dílčí celky jsou po rozbalení a po odstranění fixačních prvků, absorbérů vlhkosti, nebo inhibitorů vlhkosti opět odborně zkompletovány. Následně je celá linka zprovozněna a předána.