Druhy dřeva v obalech

Příslušné normy a předpisy sice připouštějí celou řadu dřevin používaných pro obalový průmysl a to jak z jehličnanů, tak i z listnatých dřevin. U atypických dřevěných obalů se tento rozsah v realitě zužuje pouze na několik základních.  Důvodem je hlavně jejich cena a regionální dostupnost.


Smrkové dřevo

Nejpoužívanější typ dřeva pro palety a obaly. Používá se jak pro nosné konstrukční prvky ve formě hranolů a latí, tak i pro jako plošný materiál ve formě prken.


Překližka

Velkoplošný materiál, skládající se z lichého počtu dýh, vzájemně slepených fenolformaldehydovým lepidlem kolmo na směr vláken. Je vyráběna především ze smrku a borovice, také ale z břízy, topolu nebo olše.


OSB desky

Vyrábí se lepením orientovaných dřevěných třísek ve třech vrstvách za vysokého tlaku a teploty, s použitím vodo-odolných syntetických pryskyřic.


QSB desky

Levnější varianta OSB desky. Vyrábí se lepením dřevěných třísek v jedné vrstvě za vysokého tlaku a teploty, s použitím vodo-odolných syntetických pryskyřic.


DURELIS

Vyrábí se lepením orientovaných dřevěných třísek ve třech vrstvách za vysokého tlaku a teploty, s použitím vodo-odolných syntetických pryskyřic. Oproti OSB je navíc povrchově upravena, čímž je zajištěna vyšší odolnost vůči klimatickým vlivům.

PILOUS spol. s r.o.
Náměstí Winstona Churchilla 1800/2
CZ - 130 00 Praha 3

email: info@pilous-packaging.com
V letech 2012 až 2014 probíhá v naší společnosti projekt Inovace interního informačního systému Pilous podpořený z OPPI ICT.

Copyright (c) 2011. Všechna práva vyhrazena. Pilous spol s.r.o.