Druhy papírů

Papíry na výrobu vlnité lepenky se dělí na papíry pro vlnu a papíry pro krycí vrstvu. Jednotlivé druhy se liší podílem sběrového papíru k podílu čerstvých vláken. Čím větší podíl čerstvých vláken, tím kvalitnější papír. Dalším parametrem u papíru je plošná hmotnost. Oba tyto parametry ovlivňují další pevnostní parametry papíru, potažmo vlnitých lepenek, současně také jejich cenu.

KRAFTLINER

Papír hnědé barvy s hmotností 125-440 g/m2. Obsahuje minimálně 80% sulfátové buničiny a 20% sběrového papíru. Je to nejkvalitnější papír pro krycí vrstvu.

TESTLINER

Vícevrstvý papír s hmotností 120-130 g/m2, světle hnědo-šedé barvy s garantovanými pevnostními vlastnostmi.

 

 

SCHRENZ (šedák)

Je nejméně kvalitní krycí papír o plošné hmotnosti 100-140 g/m2 šedé barvy, vyrobený výhradně ze směsného sběrového papíru. Používá se zejména na vnitřní krycí vrstvy u vícevrstvých lepenek, případně pro výrobu levných prokladů.

 

HALBZELLSTOFF (polobuničina)

Papír, který je vyroben z dřevěných vláken, vykazující velkou pevnost a tím i odolnost vůči nárazům.

WELLENSTOFF (lepší šedák)

Papír vyrobený pouze ze směsného sběrového papíru a sběrového papíru z vlnité lepenky. Přidáním škrobu se dosahuje podobné pevnosti jako u polobuničiny.

PILOUS spol. s r.o.
Náměstí Winstona Churchilla 1800/2
CZ - 130 00 Praha 3

email: info@pilous-packaging.com
V letech 2012 až 2014 probíhá v naší společnosti projekt Inovace interního informačního systému Pilous podpořený z OPPI ICT.

Copyright (c) 2011. Všechna práva vyhrazena. Pilous spol s.r.o.