Logistické služby

Ve smyslu systémového dodavatele nabízíme také na míru napasované logistické služby spojené s obalovým hospodářstvím. V případě větších projektů podložených delší smlouvou jsme také schopni zřídit provozovnu v bezprostřední blízkosti zákazníka a minimalizovat tak logistické náklady.

V zásadě jsme schopni zajistit následující logistické koncepty:

JUST IN TIME (JIT)
Eliminace ztrát času, primárně uvnitř výrobního závodu, sekundárně ve vnějších tocích. Spočívá v častých dodávkách malých množství v přesně dohodnutých a dodržených termínech, „právě včas" podle potřeby odebírajícího článku, jemuž se dodávající článek zásadně přizpůsobuje. JIT vede k výrobě synchronní s poptávkou, k zásobování synchronnímu s výrobou, ke zkrácení průběžných dob, k redukci zásob, ke zvýšení kvality a k růstu produktivity a efektivnosti.

KANBAN
Bezzásobová technologie na bázi samořídících regulačních okruhů tvořených dodávajícím a odebírajícím článkem, které jsou spojeny jednosměrným řetězcem a jejichž vztahy se řídí pull principem. Objednáváno a dodáváno je množství striktně odpovídající kapacitě přepravního prostředku (nebo jejímu násobku). Kvalita dodávaného materiálu je zaručena dodávajícím článkem. Technologie vhodná v podmínkách rovnoměrné spotřeby, bez větších výkyvů a sortimentních změn. Vede k plynulosti procesů, k vysoké produktivitě a efektivnosti.

KONSIGNAČNÍ SKLAD
Sklad zřízený u nevlastníka zboží na podkladě konsignační smlouvy, jíž vlastník zboží (konsignant, výrobce nebo obchodník) svěřuje zboží k prodeji jiné osobě (prodávající zboží svým jménem a na svůj účet - prostředníkovi, nebo svým jménem a na účet konsignanta - komisionáři, nebo jeho jménem a na jeho účet - obchodnímu zástupci).  Může to být i sklad dodavatele zřízený v objektu odběratele (zpravidla finálního výrobce), kde zásoba dodávaného materiálu zůstává ve vlastnictví dodavatele, který za ni také nese logistickou odpovědnost až do okamžiku převzetí odběratelem.

PILOUS spol. s r.o.
Náměstí Winstona Churchilla 1800/2
CZ - 130 00 Praha 3

email: info@pilous-packaging.com
V letech 2012 až 2014 probíhá v naší společnosti projekt Inovace interního informačního systému Pilous podpořený z OPPI ICT.

Copyright (c) 2011. Všechna práva vyhrazena. Pilous spol s.r.o.