Parametry dřeva

U masivního dřeva jsou vlastnosti přímo definovány typem dřeviny, resp. hustotou vláken u dané dřeviny. Pevnostní parametry jsou rozdílné v závislosti na směru vláken. U plošných materiálů platí - čím menší použité dřevěné částice dřeva, tím větší hustota. Orientace vláken nebo dřevěných částic je v závislosti na typu plošného materiálů různá, přesto nehraje takovou roli jako u masivního dřeva.

Ty nejzákladnější parametry se dají shrnout do následující tabulky. Uvedené hodnoty jsou vztaženy k jednotné tloušťce materiálu a mohou se v konkrétních případech odchylovat. Slouží pouze k orientačnímu srovnání jednotlivých materiálů.

Parametr

jednotka

smrk

PD

OSB

QSB

DUR

Hustota kg/m3 500 700 610 600 680
Obsah vlhkosti % 15 12 9 9 9
Pevnost hlavní N / mm2 60 50 20 16 -

Pevnost vedlejší

N / mm2 - 50

10

16 -
Pružnost hlavní N / mm2 - - 3500 1900 -
Pružnost vedlejší N / mm2 - - 1400 1900 -
Rozlupčivost N / mm2 - -

0,30

0,40 -
Boptnání % - - 12 10 -
Hořlavost třída - - - - -
PILOUS spol. s r.o.
Náměstí Winstona Churchilla 1800/2
CZ - 130 00 Praha 3

email: info@pilous-packaging.com
V letech 2012 až 2014 probíhá v naší společnosti projekt Inovace interního informačního systému Pilous podpořený z OPPI ICT.

Copyright (c) 2011. Všechna práva vyhrazena. Pilous spol s.r.o.