Parametry lepenek

Nejdůležitějším technickým parametrem většiny obalů z vlnité lepenky je jejich nosnost (BCT). Pro tuto hodnotu je směrodatná hranová pevnost lepenky (ECT) a konkrétní konstrukce obalu. Pevnost v průtlaku a průrazu je důležitá pouze u obalů, do kterých se volně balí pevné sypané nebo nefixované zboží.


ECT - hranová pevnost [kN/m]

Maximální síla, při které dochází ke zlomení měřeného vzorku. Síla působí souběžně na směr vlny, tedy kolmo na směr výroby vzorku. Hodnota ECT (Edgewise Crash Test) je určující pro odvození hodnoty BCT (Box Compression Test).

 


FCT - plošná pevnost [kPA]

Maximální tlak, při kterém dochází ke stlačení vlnité lepenky v ploše. Tato hodnota je nejvíce ovlivněna odolností vůči plošnému zborcení samotné vlny. FCT (Flat Crush Test) nemá bezprostřední vliv na nosnost krabic a slouží hlavně pro kontrolu zvlňovacího stroje.


BERST - pevnost v průtlaku [kPA]

Maximální tlak, při kterém dochází k protlačení vlnité lepenky v ploše. Tato hodnota je přímo úměrná hodnotám jednotlivých papírů, tedy podílem čerstvých vláken, plošnou hmotností a druhem celulózy.


Tloušťka [mm]

Vzdálenost mezi krycími papíry, je ovlivněna tloušťkou použitých papírů, typem a kvalitou zvlňovacích válců a samotnou výrobou vlnité lepenky na zvlňovacím zařízení. Tloušťka vlnité lepenky je tedy jeden z hlavních indikátorů stavu zvlňovacích válců.

 


Pevnost v průrazu  [J]

Jedná se o práci potřebnou k proražení vlnité lepenky hrotem definované geometrie.

Tento parametr je jedním z parametrů pro určování tříd vlnité lepenky podle DIN nebo FEFCO.

PILOUS spol. s r.o.
Náměstí Winstona Churchilla 1800/2
CZ - 130 00 Praha 3

email: info@pilous-packaging.com
V letech 2012 až 2014 probíhá v naší společnosti projekt Inovace interního informačního systému Pilous podpořený z OPPI ICT.

Copyright (c) 2011. Všechna práva vyhrazena. Pilous spol s.r.o.