Vývoj obalových konceptů

Po vymezení "mantinelů" pro vývoj obalového konceptu následuje analýza potřeb a následně možností jak produkty balit a přepravovat. Analýza spočívá v zodpovězení řady otázek přímo i nepřímo spojených s balením a manipulací produktu. Stručně se dají shrnout do třech základních:

1. CO se má balit?

Seznam všech produktů, které se mají balit, včetně jejich množství, výše jednotlivých dodávek a vývoje těchto množství v delším časovém horizontu. Informace je relevantní pro odhad rozsahu a počtu dílčích obalů.

2. KAM se bude dopravovat?

Cílové destinace pro jednotlivé produkty nebo typy produktů včetně eventuálního rozdělení množství na jednotlivé produkty a destinace. Informace je relevantní pro rozhodnutí o vratných nebo nevratných obalech a ochraně balených produktů proti klimatickým vlivům.

3. JAK se bude přepravovat?

Jaký je plánovaný typ přepravy nebo jejich kombinace včetně trvání jednotlivých přepravních úseků. Informace je důležitá pro bližší konstrukční a materiálovou specifikace použitých obalů a stanovení rozměrové řady pro co největší využití přepravních prostředků.

PILOUS spol. s r.o.
Náměstí Winstona Churchilla 1800/2
CZ - 130 00 Praha 3

email: info@pilous-packaging.com
V letech 2012 až 2014 probíhá v naší společnosti projekt Inovace interního informačního systému Pilous podpořený z OPPI ICT.

Copyright (c) 2011. Všechna práva vyhrazena. Pilous spol s.r.o.